Nieuwe werkconcepten als fundament voor vernieuwbouw

Hagaziekenhuis kiest voor de Polikliniek van de Toekomst en werkt momenteel aan het project Haga Vernieuwt. SQwin heeft HagaZiekenhuis hierbij op diverse manieren ondersteund. Om inspiratie en kennis op te doen heeft SQwin het ziekenhuis op reis mee genomen naar Nye Ahus Academisch ziekenhuis in Oslo. Er is intern een minicongres georganiseerd om de Haga organisatie mee te nemen in het nut en de noodzaak van vernieuwing. Het daadwerkelijk uitvoeren van het project is door SQwin begeleid door werkconcepten te ontwikkelen voor de poliklinieken, business cases te maken voor ICT investeringen, een second opinion te geven op de ICT strategie en de aanbesteding van de benodigde ICT infrastructuur.

Om de nieuwe werkconcepten ook daadwerkelijk te realiseren is binnen Haga het programmabureau Haga Vernieuwt ingericht. Vanuit dit bureau wordt enerzijds het traject voor de implementatie van de nieuwe werkwijzen gemanaged en anderzijds leiding gegeven aan het vernieuwbouwproject.

In de kader van de implementatie van de nieuwe werkwijzen heeft SQwin advies gegeven op het gebied van risicomanagement van het ICT programma van Haga Vernieuwt. en e-learning programma opgezet om de opleidingskant van diverse veranderingen te ondersteunen.

Om ervoor zorg te dragen dat de werkconcepten ook goed worden vertaald in de nieuwbouw is SQwin toegetreden tot het consortium Volker Wessels Haga (VWH) en heeft daarbij samen met de architect (MVSA) van het consortium de werkconcepten vertaald in een ontwerp voor de nieuwbouw. Nadat VWH de aanbesteding had gewonnen vervult SQwin in opdracht van het consortium in nauwe samenwerking met Haga Vernieuwt een coördinerende en begeleidende rol in de overleggen met de verschillende gebruikersgroepen.

In onderstaand filmpje vindt u meer over Haga Vernieuwt

Klant:

HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis - Polikliniek van de toekomst

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search