De uitdagingen waar de zorgsector op dit moment voor staat vragen om slimmere en efficiëntere manieren van werken. Ik ben gespecialiseerd in vraagstukken waarin (nieuwe) ICT toepassingen deze nieuwe manieren van werken mogelijk maken.

In mijn voormalige functie als informatie adviseur heb ik de zorgprocessen en ICT van binnenuit leren kennen. Nu adviseer en begeleid ik organisaties vooral op het gebied van toepassing van ICT om bestaande of nieuwe werkprocessen optimaal te ondersteunen. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan met het selecteren, contracteren en implementeren van informatiesystemen, waaronder elektronische patiënten dossiers (EPD’s) en (zorg)logistieke systemen in veelal complexe organisaties.

Binnen de gemeentelijke overheid houd ik me bezig met het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de administratieve lasten door het inzetten van nieuwe ICT toepassingen en het invoeren en verbeteren van het gebruik van gegevens uit het stelsel van basisregistraties.

Ik ben gespecialiseerd in het structureren en praktisch hanteerbaar maken van complexe vraagstukken. Dit doe ik niet alleen door vraagstukken tot de kern te doorgronden maar ook door verbinding te zoeken met medewerkers en andere zaken die op het eerste gezicht geen relatie hebben met het vraagstuk. De ene keer vanuit de grote lijn, een andere keer meer vanuit de details, als adviseur, projectleider, programmamanager of interim-manager.

Mijn passie is ICT oplossingen praktisch toepasbaar maken zodat medewerkers daadwerkelijk efficiënter en slimmer gaan werken, kortom werkbare ICT. Niet volgens een vast recept of door te redeneren vanuit idealen maar door per situatie te bekijken wat in dat specifieke geval nodig is.

Contactgegevens

Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search