Ik ben binnen de zorgsector gespecialiseerd in nieuwe werkwijzen en de vertaling daarvan naar de daarvoor benodigde ICT-voorzieningen en het gebouw. Onder mijn motto niet harder maar slimmer werken geef ik in de zorgmarkt met strategische en tactische adviezen op het gebied van (nieuwe) werkconcepten en toekomstscenario’s  invulling aan het ziekenhuis van de toekomst. In deze werkconcepten en toekomstscenario’s worden flexibel ruimtegebruik, informatietechnologie (het digitale ziekenhuis), werkprocessen en logistiek  integraal benaderd en gevisualiseerd. Ook worden daarbij eisen gesteld aan de ICT-voorzieningen en het betreffende zorggebouw. Eisen die ik daarna uitwerk in een functioneel programma van eisen voor één of meerdere ICT-applicaties of een ruimtelijk programma van eisen.

Na de conceptontwikkelingsfase vervul ik graag een begeleidende rol, want conceptontwikkeling is heel erg leuk om te doen, maar heeft pas echt zin als dat ook succesvol wordt gerealiseerd.

Binnen woningcorporaties houd ik me bezig met de implementatie van digitaal werken. Mijn thema is de digitale woningcorporatie en in dat kader leid ik programma’s en projecten op het gebied van document management, workflow management, portalen en service bus architecturen.

Ik word gekenmerkt door mijn coachende leiderschapsstijl waarmee ik programma- en/of projectteamleden weet te inspireren, binden en tot resultaten te brengen.

Contactgegevens

Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search