Kennissessie Goederenlogistiek in ziekenhuizen

 In nieuwsbericht

Op 2 november 2017 vond de tweede kennissessie Goederenlogistiek in ziekenhuizen plaats. Ook dit keer bleek er veel animo om kennis te delen; een groep van bijna 50 enthousiaste mensen uit diverse ziekenhuizen meldde zich aan.

Alleen al uit de diversiteit van de deelnemers in functie en afdeling waar zij werken, blijkt dat veel mensen in ziekenhuizen zich met goederenlogistiek bezighouden. Niet alleen de afdeling Logistiek of het Facilitair Bedrijf maar ook bijvoorbeeld kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden op de OK en deskundigen Infectiepreventie praatten mee op deze kennissessie.

Drie ziekenhuis cases

Drie sprekers uit drie verschillende ziekenhuizen vertelden openhartig over de grote logistieke veranderingen waar zij afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Ellen Jaspers-Voncken liet ons zien dat in MUMC+ de OK vraaggestuurd is gaan werken en welke lessen hieruit getrokken zijn. Pieter Heneweer van Noordwest ziekenhuisgroep vertelde hoe een uitvoerige logistieke stromen analyse in 2012 hem goed zicht had gegeven op de ziekenhuisbrede logistiek en wat hij daar sindsdien allemaal aan heeft kunnen verbeteren. Vincent van Leeuwen uit het Amphia koppelde de ontwikkeling van een nieuw logistiek concept aan de nieuwbouw van het Amphia. In elk van de presentaties was nieuwbouw een belangrijke factor geweest in het herzien van de logistiek. Opvallend was dat de drie sprekers inhoudelijk van alle markten thuis waren en dat leverde een levendige discussie op over nieuwbouw, ICT, logistieke en zorgprocessen.

Logistiek om de zorg te ontzorgen

Opvallend was dat in elk van de presentaties optimale logistiek gezien werd als een belangrijk strategisch middel om de zorg te ontzorgen. Onder het motto ‘logistiek is een vak’ wordt in elk van de drie ziekenhuizen geprobeerd om logistieke taken weg te nemen bij zorgverleners, die vaak met veel verschillende externe en interne logistieke dienstverleners te maken hebben. Een verpleegafdeling krijgt soms wel 20 verschillende mensen aan de deur die spullen komen leveren of ophalen en dat kost verpleegkundigen veel tijd en verstoort de rust op de afdeling. In NoordWest ziekenhuis wordt door bundeling van stromen en het slim plannen van transport deze onrust op verpleegafdelingen verminderd. In MUMC+ zijn alle logistieke taken op de OK uit handen genomen van OK-assistenten; in een dergelijk groot OK-complex is dat een hele uitdaging gebleken en blijkt intensieve samenwerking tussen OK, CSA en Facilitair Bedrijf en goed Master Data Management van cruciaal belang om dit te laten werken. Het Amphia staat aan de vooravond van grote veranderingen en is bezig om zicht te krijgen op de veelheid en complexiteit van de logistiek.

Netwerkoptimalisatie van wereldwijde netwerken net zo complex als van één ziekenhuis

Frans Cruijssen, mede oprichter van ArgusI, gaf zijn visie op toepassing van netwerkoptimalisatie in de zorg. Opvallend was dat wereldwijde netwerken van grote bedrijven als Cisco of Heineken, waar ArgusI doorgaans voor werkt, net zo veel flows kennen als één ziekenhuis. Frans liet zien dat zowel op ziekenhuis als regionaal niveau met netwerkoptimalisatie modellen uitgerekend kan worden op welke locaties opslag en distributiepunten idealiter kunnen liggen en hoeveel er nodig zijn om klanten (zorgverleners of patiënten) zo optimaal mogelijk te bedienen.
Zo blijkt uit een greenfield studie, uitgevoerd door ArgusI en SQwin, dat van de bijna 100 dialysecentra er maar ongeveer 40 nodig zijn, als 80% van de patiënten op maximaal 15 kilometer afstand woont van een dialysecentrum. In sommige regio’s lijkt er overcapaciteit en in andere regio’s moeten patiënten juist langer reizen dan wenselijk en zouden er meer centra nodig zijn. Uit de discussie hierover klonk dat een logistieke blik op zorg vraagstukken een nuttige bijdrage is aan het verbeteren van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, zonder de emotie die bij deze discussies hoort, uit het oog te verliezen.

Recent Posts
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

goederenlogistiek