Vraaggestuurde logistiek in OK-complex

In het Maastricht UMC+ vindt (ver)nieuwbouw plaats van het operatiecomplex en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Met de realisatie van de nieuwbouw zal er ook sprake zijn van een nieuw geïntegreerd intern distributiecentrum  dat op een vraaggestuurde manier alle goederenlogistiek voor het OK-complex gaat verzorgen. Kernwoorden voor de logistiek op het nieuwe OK-complex zijn kort samengevat Just in time en Lean.

Deze logistieke visie, die is bedacht door het MUMC+, is uitgangspunt geweest voor het ontwerpen van het gebouw. SQwin ontwikkelt het verder in samenwerking met OK Consultancy Nederland en het MUMC+, zodanig dat het  medio 2017 in de praktijk werkt. Naast nieuwe werkprocessen, wordt ook de vereiste ICT ondersteuning ontwikkeld.

Het logistieke werkconcept waarin de nieuwe manier van werken is uitgewerkt, is samen met een multidisciplinair kernteam van mensen die de OK, de CSA en alle inkoop en logistieke processen goed kennen, ontwikkeld. Door in gezamenlijke workshops te brainstormen en het OK-programma na te spelen met lego en plattegronden, is de benodigde kennis van het MUMC+ gemobiliseerd en bij elkaar gebracht. Op die manier is een nieuw vraaggestuurd logistiek concept ontwikkeld, dat gedragen wordt door de mensen die ermee gaan werken.

De logistieke processen zijn vervolgens door het kernteam vertaald naar eisen die dit werkconcept aan het gebouw en aan de ICT stelt.  Door toepassing van spelsimulaties, computersimulatie en continue interactie met alle betrokken partijen – van OK assistent tot (ICT) architect –  worden het gebouw, de ICT en de organisatie afgestemd op de beoogde nieuwe manier van werken.

Bekijk de nieuwbouw van het MUMC+ hier.

Klant:

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search