Wachtrijsturing in Gelre ziekenhuizen met Schiphol als voorbeeld

Gelre ziekenhuizen heeft in Zutphen een nieuw ziekenhuis gebouwd ter vervanging van het oude ziekenhuis Het Spittaal. De nieuwbouw is aangegrepen voor het invoeren van een nieuwe manier van werken en de implementatie van nieuwe ICT oplossingen.

Hieronder valt het optimaliseren van het patiëntproces. Belangrijke doelstellingen zijn korte wachttijden, hoge patiënttevredenheid, uitstekende kwaliteit, optimalisatie over afdelingen heen en standaardisatie van werkprocessen.

Bij dit concept melden patiënten zich, in tegenstelling tot wat tot nu toe gebruikelijk is, niet bij de balie van de polikliniek, maar in de centrale hal, die tevens fungeert als centrale en enige wachtruimte voor alle poliklinieken. Patiënten maken thuis een online afspraak. Zij melden zich aan door middel van incheckzuilen. Zij krijgen vervolgens een afsprakenticket (boarding pass) met actuele informatie waar en wanneer ze bij wie worden verwacht. Nadat een patiënt zich op deze wijze heeft gemeld kan hij plaats nemen in de centrale verblijfsruimte en zich pas op het moment van zijn afspraak naar de afspraak begeven.

Winkels en restaurants veraangenamen het verblijf. Online informatie van het verloop van het spreekuur gaat via schermen en SMS. Er zijn geen balies meer en patiënten wachten niet meer op kleine stoeltjes in kleine ruimten. Door een slimmere logistiek verbetert niet alleen de kwaliteit en het gemak voor de patiënt, maar het bespaart ook ruimte en personeel aan de balie. Het ziekenhuis beschikt bovendien ook over actuele informatie van het verloop van elk spreekuur. Dit concept geeft heel een nieuwe dimensie aan wachten en managen van spreekuren.

Het is de eerste keer dat dit concept in Nederland gerealiseerd is. Het succes ligt in het feit dat het concept zeer eenvoudig te implementeren is en gebaseerd is op bestaande technologie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het concept binnen 6 maanden gerealiseerd is, van idee tot werkend systeem.

Door het vernieuwende karakter, de brede toepasbaarheid en eenvoudige realisatie is deze innovatie in 2010 genomineerd voor de Spider Award.

Klant:

Gelre ziekenhuizen

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search