NIEUWE WERKCONCEPTEN ALS FUNDAMENT VOOR VERNIEUWBOUW

Vanaf de planvorming tot en met de ingebruikname van het nieuwe HagaZiekenhuis heeft SQwin op diverse manieren ondersteund bij de realisatie van wat we toen nog noemden ‘Poli van de Toekomst’. Om inspiratie op te doen is een studiereis naar het net geopende Nye Ahus Academisch ziekenhuis in Oslo georganiseerd en een intern minicongres om de Haga organisatie mee te nemen in het nut en de noodzaak van vernieuwing. Daarna is met een vertegenwoordiging uit het ziekenhuis het ontwerpkader bepaald voor de poliklinieken. Een patiëntvriendelijke en aangename (werk)omgeving voor de professional vanuit het Planetree zorgconcept waren daarin randvoorwaarden.

Het scheiden van front en backoffice en delen van spreekonderzoekkamers waren belangrijke uitgangspunten om een compacter gebouw mogelijk te maken. Standaardisatie en multifunctionaliteit zijn als uitgangspunt genomen om flexibel en efficiënt ruimtegebruik mogelijk te maken. Daarna heeft SQwin op basis van nader onderzoek met alle poliklinieken werkconcepten uitgewerkt die aan de hand van relevante parameters als productie, spreekuurbeslag en spreekuurondersteuning inzicht gaven in de nieuwe manier van werken en de benodigde ruimte. Er is een programma Vernieuwd werken beschreven waarna Haga voor de implementatie van de nieuwe werkwijzen en de aansturing van het vernieuwbouwproject het programmabureau HagaVernieuwt heeft ingericht.

Op ICT gebied heeft SQwin businesscases gemaakt voor ICT- investeringen, een second opinion gegeven op de ICT strategie en de aanbesteding van de benodigde ICT infrastructuur. In het kader van de implementatie van de nieuwe werkwijzen heeft SQwin advies gegeven op het gebied van risicomanagement van het ICT programma van Haga Vernieuwt en een e-learning programma opgezet om de opleidingskant van diverse veranderingen te ondersteunen.

Haga heeft de 37.500 m2 nieuwbouw en 18.500 m2 renovatie als Design Build en Maintain aanbesteed. Om ervoor te zorgen dat de werkconcepten ook ruimtelijk goed vertaald zouden worden, is SQwin toegetreden tot het consortium VolkerWesselsHaga (VWH) en heeft samen met de architect MVSA de werkconcepten vertaald in een ontwerp voor de nieuwbouw. Na het winnen van de aanbesteding heeft SQwin in opdracht van het consortium VWH de ontwerpoverleggen van architect, installateurs E en W met 20 gebruikersgroepen begeleid en gecoördineerd. Belangrijk onderdeel daarvan was de afstemming met HagaVernieuwt, vastlegging van afspraken, goedkeuringen op tekeningen en opmerkingen op tekeningen in de verschillende ontwerpfasen conform de afgesproken procedures. Door deze aanpak is vanuit de werkconcepten een door gebruikers gedragen ontwerp gerealiseerd en een compact, flexibel en multifunctioneel gebouw neergezet.

Ook voor de renovatie is SQwin door het consortium VWH ingezet voor de coördinatie en begeleiding van de ontwerpoverleggen van architect AadM, installateurs E en W met 15 gebruikersgroepen.

In 2,5 jaar tijd is 37.500 m2 nieuw gebouwd en 18.500 m2 gerenoveerd, een unieke prestatie in Nederland en in de zorgsector. In 2015 is het nieuwe ziekenhuis geopend.
Onderstaand 2 filmpjes met meer informatie.
Het eerste filmpje (2016) schetst de omvang en complexiteit van het vernieuwbouwproject door de ogen van consortiumleden en de opdrachtgever het HagaZiekenhuis.
In het tweede filmpje uit 2011 licht het HagaZiekenhuis de plannen van destijds toe.

Klant:

HagaZiekenhuis

Artikel:

FMT-special

Prijzen:

HagaZiekenhuis - Vernieuwbouwtraject door ogen consortiumleden

HagaZiekenhuis - Polikliniek van de toekomst

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search