Het Nieuwe Samenwerken

De GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. De werklocaties liggen verspreid door de regio en verschillen in aard, omvang en vorm.

Het huisvestingsbeleid is gericht op kostenbeheersing, meer flexibiliteit, decentrale positionering bij de klant van uitvoerende diensten en doelmatige huisvesting van centrale functies. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie wordt eveneens ingezet op Het Nieuwe Werken en is een veranderprogramma Het Nieuwe Samenwerken gestart.

Met het aflopen van de huurcontracten van de 3 hoofdlocaties in zicht heeft SQwin onderzocht:

  • Welke consequenties het teruggaan naar één servicekantoor heeft voor betrokken medewerkers die een andere standplaats hebben?
  • Welk kantoorconcept past hier het best bij?
  • Wat betekent dit voor ICT, archief en post?
  • Wat zijn globale kosten en besparingen?

Daarbij zijn analyses gemaakt van activiteiten, werklocaties en woonlocaties van medewerkers. Er zijn gebruikers- en mobiliteitsprofielen opgesteld en er is een nieuwe werkconcept uitgewerkt. Het werkconcept is vervolgens vertaald naar een nieuw huisvestingsconcept met een activiteitgerelateerde werkomgeving en een bijpassend ICT-concept. Tot slot is een businesscase opgesteld. In het programma is nauw samengewerkt met de andere twee deelprojecten ‘de mens centraal’’ en ‘delen van kennis en informatie’.

Inmiddels is het nieuwe servicekantoor in het voormalige gemeentehuis van Warnsveld al weer enige jaren in gebruik.

Klant:

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search