Samenwerkplaatsen voor medewerkers met kantooractiviteiten

Reinaerde is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de wijde omgeving van de stad Utrecht.

Als gevolg van de stelselwijziging in de langdurige zorg heeft een organisatieverandering naar regio’s plaatsgevonden. Daarbij is de wens ontstaan de huisvesting voor medewerkers met kantoorwerk daarop aan te laten sluiten. SQwin is gevraagd een visie te ontwikkelen die het werken op ‘logische knooppunten’ in de regio’s versterkt.

Met onze aanpak Connect, Create, Construct is in de stappen Verwoorden, Verbeelden, Verfijnen een nieuw conceptueel model voor het kantoren- en werkplekkenbeleid ontwikkeld.

In samenspraak met medewerkers en management zijn de beelden geconcretiseerd en uitgewerkt. Er is een gemeenschappelijk referentiekader gecreëerd op basis waarvan een werkconcept met uitgangspunten voor de huisvesting is uitgewerkt. Er is een analyse gemaakt van formatie, activiteiten, mobiliteit, werklocaties, op basis waarvan de doelgroep en de bijbehorende werkplekmix en ruimtebehoefte is bepaald. Met behulp van een rekenmodel kunnen verschillende locaties worden doorgerekend.

Het concept voor regioknooppunten hebben we samen met samenwerkingspartner Bureau Berndsen en een ontwikkelgroep uit de organisatie uitgewerkt tot het generieke huisvestingsconcept Samenwerkplaatsen dat als bouwpakket is samengesteld. Afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie kunnen de verschillende onderdelen van het bouwpakket worden ingezet. In de manier van werken staat ontmoeten en verbinden centraal. De realisatie van de Samenwerkplaatsen is in een lange termijnplanning opgenomen. De eerste Samenwerkplaats is inmiddels in gebruik genomen.

Noot bij afbeelding: Outsider art wordt gemaakt in de ateliers en kunstuitleen van Reinaerde Wijde Doelen en ’t Rondeel

Klant:

Reinaerde

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search