Toetsen programma van eisen Poliklinieken en Opnameplein Slingeland ziekenhuis

In 2024 is het nieuwe Slingeland ziekenhuis in Doetinchem klaar en staat er een nieuw gebouw dat is voorbereid op een nieuwe manier van werken. Het wordt een compact ziekenhuis passend bij de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan het ziekenhuis van morgen. Ontwikkelingen als verschuiving van zorg naar 1e lijn, toepassing van E-health, meer nadruk op preventie en betaalbaarheid van zorg veranderen het zorglandschap en de manier van werken in een snel tempo.

Bij het ontwerpen van de onderdelen van het ziekenhuis wordt samen met betrokkenen nagedacht over hoe er in de toekomst gewerkt wordt en hoe de ruimtes ingedeeld worden. De komende jaren worden gebruikt om die nieuwe manier van werken en de randvoorwaarden daarvoor te realiseren.

In dat kader hebben wij bij verschillende vraagstukken ondersteuning geboden.

Toetsen PvE Poliklinieken
In het nieuwe ziekenhuis komt er een aparte functieafdeling en worden de spreekonderzoekkamers op de polikliniek generiek vormgegeven en met elkaar gedeeld. Front- en backoffice worden gescheiden. SQwin heeft het PvE van de poliklinieken getoetst.

De werkwijzen op de polikliniek zijn in nauw overleg met de mensen die er werken in kaart gebracht en vertaald naar het nieuwe gebouw. Met het opgeleverde simulatiemodel kan het Slingeland de komende jaren toetsen of het gebouwontwerp van de poliklinieken passend blijft bij de wensen en eisen die er aan gesteld worden.

Toetsen PvE Opnameplein
Bij de toekomstige OK wordt een opnameplein gerealiseerd, waar patiënten worden opgenomen voordat ze geopereerd worden, in plaats van patiënten op de verpleegafdelingen op te nemen. Door patiënten vlakbij de OK op te nemen, verwacht men dat er minder vertragingen ontstaan bij de start van ingrepen en is er voor meer rust op de verpleegafdelingen. SQwin heeft het Programma van Eisen voor het Opnameplein getoetst.

Samen met de medewerkers van de betrokken afdelingen is de nieuwe werkwijze voor het opnameplein in kaart gebracht voor de verschillende patiëntencategorieën. Met operatiedata en relevante logistieke stromen is berekend welke logistieke stromen er naar, op en van het opnameplein verwacht worden, en hoeveel ruimte er dan nodig is. Door dit in nauwe samenwerking met medewerkers te doen en de resultaten af te stemmen met behulp van interactieve dashboards, is een goed en gedragen Programma van Eisen gemaakt.

Het ziekenhuis gebruikt de resultaten van beide projecten om concrete plannen te maken om de transitie naar anders werken vorm te geven.

Klant:

Slingeland ziekenhuis

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search