Impactanalyse MyChart

Het Amphia Ziekenhuis werkt sinds 2011 met het EPD van EPIC. Eén van de modules van EPIC is MyChart, een patiëntenportaal, waarmee het ziekenhuis kan communiceren en informatie kan uitwisselen met patiënten. Digitale communicatie met patiënten is nieuw voor veel ziekenhuizen en ook voor het Amphia.

Het Amphia is zich er van bewust dat het gebruiken van MyChart impact zal hebben op de werkprocessen, de organisatie en de rol van de behandelaar in relatie tot de patiënt. De mate waarin en op welke manier werkprocessen veranderen door het gebruik van MyChart, is voor het Amphia een belangrijke vraag. Met deze vragen in gedachten heeft SQwin voor het Amphia een impactanalyse uitgevoerd.

Het nadenken over een nieuw werkconcept is ook de start van een verandertraject. Immers het werkend krijgen en houden van een werkconcept met de daarbij passende werkomgeving met bijbehorende ICT kan alleen als medewerkers weten wat die nieuwe manier van werken inhoudt, en in de praktijk ook daadwerkelijk zo gaan werken. Het is onze overtuiging dat dit alleen kan als zij zelf actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe werkconcepten. In het geval van het inzetten van een patiëntenportaal gaat het dan bijvoorbeeld om patiënten en medisch specialisten maar ook ondersteunend personeel, afhankelijk van wie welke functionaliteiten die MyChart biedt, gaat gebruiken.

Voor het uitvoeren van de impactanalyse hebben we gebruik gemaakt van onze Clever, Connect en Construct aanpak, waarin we projectinhoudelijke en veranderkundige activiteiten met elkaar integreren. We hebben toekomstige gebruikers van het portaal, waaronder patiënten en medisch specialisten en bedrijfsmanagers betrokken bij het bepalen van de impact. Middels de impactanalyse is een generiek beeld geschetst van de procesmatige, organisatorische en veranderkundige impact van het gebruik van MyChart.

Klant:

Amphia Ziekenhuis

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search