Nieuw kantoorconcept voor modernisering gemeentehuis Epe

SQwin realiseert een activiteitgerelateerde werkomgeving voor de gemeente Epe. Binnen de gemeente wordt het organisatieontwikkelingsprogramma Sterk Werk uitgevoerd. Een van de pijlers daarin is het realiseren van een passende werkomgeving. SQwin geeft daarbinnen de pijler Sterke Werkomgeving vorm.

Na bezettingsgraadmetingen, interviews, enquête en excursies zijn de visie en ambities in een werkconcept verwoord dat met samenwerkingspartner Bureau Berndsen is vertaald naar de gebouwde omgeving. Het gezamenlijke resultaat is opgeleverd in de vorm van een beeldkwaliteitsplan met een beschrijving van de nieuwe manier van werken, het huisvestingsconcept met scenariostudies, het ICT- en telefonieconcept en de bijbehorende kostenramingen. Er is onder andere aansluiting gezocht bij het procesgericht werken als gevolg van ketensamenwerking vanuit de decentralisatie en de omgevingswet. Er zijn ateliersessies met gebruikers gehouden waarin de indelingsplannen voor het activiteitgerelateerde kantoorconcept, entreegebied en publiekswinkel zijn uitgewerkt, passend bij de nieuwe manier van werken. Ook een haalbaarheidsstudie naar de plaats en functie van de raadzaal is uitgevoerd.

Met de uitvoering van dit plan wordt het markante gebouw uit de wederopbouwarchitectuur gerevitaliseerd en hergebruikt en kan de aanbouw geheel eigenstandig worden verhuurd. Medewerkers én burgers krijgen een toekomstbestendig, eigentijdse (werk)omgeving in de projectenruimte, kantoorzone en voormalige brandweerkazerne waarin lekker werken centraal staat.

Lees ook over ons andere project voor de gemeente Epe.

Klant:

Gemeente Epe

Gemeente Epe - Sterke werkomgeving in een nieuw gemeentehuis

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search