Optimaliseren bedrijfsvoering

Combi-ster is verantwoordelijk voor het reinigen & steriliseren van instrumentarium van het HagaZiekenhuis te Den Haag en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. In de bedrijfsvoering van Combi-ster deden zich pieken in de werkbelasting voor waardoor de kwaliteit, tijdigheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening onder druk kwamen te staan.

Naar aanleiding hiervan heeft SQwin in september 2015 in opdracht van de bedrijfsleider van Combi-Ster de bedrijfsvoering van Combi-Ster doorgelicht. In de doorlichting is specifiek aandacht geweest voor het evenwicht tussen de formatie en het productie aanbod en is een analyse uitgevoerd van de organisatiestructuur.

Op basis van deze doorlichting heeft SQwin een eindrapport opgesteld waarin de bevindingen, die uit de gevoerde analyse naar voren zijn gekomen, zijn vastgelegd alsook adviezen op basis waarvan de problemen in de bedrijfsvoering van Combi-Ster kunnen worden opgelost.
Vervolgens is op basis van de adviezen uit het adviesrapport een project gestart om de bedrijfsvoering van Combi-ster te optimaliseren en heeft SQwin het projectmanagement en de inhoudelijke begeleiding van dit project uitgevoerd.

Klant:

Combi-ster

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search