Vraaggestuurd werken op het operatiecomplex

Met het oog op zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik is één van de logistieke uitgangspunten voor de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Gasthuis dat er op het operatiecomplex meer vraaggestuurd en volgens het just-in-time principe (JIT) zal worden gewerkt. Om die reden is er maar in beperkte mate opslagruimte voorzien voor materialen.

Vraaggestuurde logistiek is daarmee randvoorwaardelijk om te kunnen werken in de nieuwbouw van locatie Reinier de Graaf en is het leidend principe voor de werkprocessen op en rond het operatiecomplex vanaf het moment dat de nieuwbouw wordt betrokken. Om deze overstap naar vraaggestuurd werken te maken is voor het reinigen en steriliseren van instrumentarium het Just in Time project opgezet.

In het kader van bovenstaande ontwikkelingen heeft SQwin een vraaggestuurd concept ontwikkeld voor het reinigen en steriliseren van het instrumentarium voor het Reinier de Graaf Gasthuis. Daarnaast heeft SQwin het JIT project gestructureerd en begeleid met als resultaat een werkend nieuw logistiek concept dat vanaf de eerste dag van de verhuizing naar de nieuwbouw operationeel is.

Klant:

Reinier de Graaf Gasthuis – JIT

Related Projects
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search