Ziekenhuizen, investeer in ICT en samenwerking in plaats van stenen

 In nieuwsbericht

Lang niet alle ziekenhuizen zijn in staat investeringen te doen in de infrastructuur die nodig is om digitalisering van pathologieonderzoeken mogelijk te maken, valt te lezen in het artikel over de opmars van de digitale patholoog in de Volkskrant van 25 mei jl. Gezien de voordelen die dit soort technologie lijkt te bieden, is dat jammer, zeker als je weet dat veel ziekenhuizen wél volop investeren in gebouwen. Daarnaast roept het de vraag op waarom ziekenhuizen niet gezamenlijk in dit soort technologie investeren.

Ziekenhuizen staan voor tal van uitdagingen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg die zij verlenen te waarborgen voor huidige en toekomstige generaties. Wij werken nu ruim 15 jaar in diverse ziekenhuizen en wat ons opvalt is dat nieuwbouw projecten van ziekenhuizen niet lijken te leiden tot de gewenste schaalvoordelen of efficiëntie. Sterker nog, we hebben een aantal keer gezien dat nieuwbouw leidde tot logistiek inefficiënte werkprocessen of zelfs tot een zekere chaos.

Waarom investeren ziekenhuizen volop in dit nieuwbouw terwijl dit soort technologische ontwikkelingen voor de echte transformatie kunnen zorgen? Door gebruik te maken van ICT voorzieningen die er nu al zijn, kan communicatie en onderzoek op afstand plaats vinden. Hierdoor hoeft een deel van de zorgactiviteiten niet meer in het ziekenhuis plaats te vinden maar kan dat prima bij de patiënt thuis of in gespecialiseerde onderzoekscentra. Ziekenhuizen van de omvang die momenteel gangbaar is, zijn dan niet meer nodig.

Ook volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is ICT een vitaal onderdeel van het primaire proces. Patiënten krijgen toegang tot hun eigen medisch dossier en meer mogelijkheden om onafhankelijk van plaats en tijd zelf hun lichaamsfuncties te meten en hierover te communiceren met hun zorgverlener. De NVZ adviseert in hun rapport Zorg voor 2020 niet voor niets om te investeren in ICT in plaats van in stenen. Zij zien meer in kleinere efficiënte gebouwen in plaats van de grote ziekenhuizen die nu vaak nog worden gebouwd. Maar dan moet je wel in ICT investeren om dit ook mogelijk te maken.

Het lijkt een beetje een ‘catch 22’: omdat er wordt geïnvesteerd in gebouwen en fusies, is er geen geld voor innovatie en investering in ICT. En dat terwijl een nieuw gebouw een uitgelezen kans is om alles anders te doen.

Daarbij komt dat elk ziekenhuis in een eigen infrastructuur investeert. Waar dat voor gebouwen vaak nog wel voor de hand ligt, is dit voor ICT juist niet nodig. Door technologie worden plaats en tijd minder belangrijk en hoeft pathologisch onderzoek bijvoorbeeld niet meer (volledig) in het ziekenhuisgebouw uitgevoerd te worden. Door infrastructuur gezamenlijk aan te schaffen en deze beter te benutten – ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend – kan de Nederlandse gezondheidszorg uiteindelijk ook kosten besparen. ICT én samenwerking zijn daarmee de flexibele bouwstenen voor de toekomst.

Recent Posts
Direct contact

Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

SQwin Data analyse en data besprekingLogistiek medewerker maakt operatie veiliger